Jobs Opportunities

Jobs Opportunities

Send us your cv

ក្រុមហ៊ុន វី.អេច.ភី ត្រេឌីង (VHP TRADING CO., LTD ) ជាក្រុមហ៊ុននាំ ចូល និងចែកចាយផ្តាច់មុខ ពីរោងចក្រធំៗជាច្រើននៅ ប្រទេសកូរ៉េ ដូចជា គ្រឿងសំអាង (Obsidian, Purelabel, Skin79, Privia), ភេសជ្ជៈជំនួយសុខភាព OKF, ម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកម៉ាក HYUNDAI , ឱសថថែរក្សាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ SAMSUNG PHARM នឹងផលិតផលជាច្រើនទៀត មកពីបណ្តារប្រទេសនានា។  ក្រុមហ៊ុនត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក តាមផ្នែកដូចខាងក្រោម៖

 

បុគ្កលិកផ្នែកទីផ្សារ 1នាក់ (Marketing Supervisor for OKF Soft Drink)

ការងារទំនួលខុសត្រូវ
• ផ្តល់នូវយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីៗ ពេញនិយមលើសម័យកាលយុវវ័យ 
• ដោះស្រាយបញ្ហា និងមតិយោបល់ដើម្បីសម្រេចអោយបានលើតំបន់យុវវ័យ
• មានឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញារៀបចំទីផ្សារ ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូល
• មានស្មារតីស្រលាញ់ និងទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងាររបស់ខ្លួន
• ពូកែខាងទំនាក់ទំនង និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
• សហការក្នុងក្រុមការងារ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ
• ធ្វើរបាយការណ៍ និងសកម្មភាពទីផ្សារទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំ
• ការងារផ្សេងទៀត ត្រូវបានចាត់តាំងដោយប្រធានគ្រប់គ្រង

លក្ខណៈសម្បត្តិ
• មាន ឬគ្មានសញ្ញាប័ត្របាក់ឌុប ឬកំពុងរៀនផ្នែកទីផ្សារ, គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម, សេដ្ឋកិច្ច ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
• មានបទពិសោធន៍ ទាក់ទងទៅនឹងជំនាញខាងលើ
• មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ និងកំលាំងមាំមួន
• មានភាពស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាមក្នុងការងារ 
• មានចំនេះណឹងទូទៅច្រើន, អាចស្វែងយល់ និងអាចបត់បែនតាមកាលៈទេសៈ
• មានចំនេះដឹងភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗ ឬភាសាផ្សេងទៀត
• មានចំនេះដឹងកុំព្យូទ័រ Ms.Word & Ms.Excel & E-mail ឬជំនាញផ្សេងៗទៀត

 

បុគ្គលិកផ្នែកលក់ 1នាក់ (Sale Supervisor for Hyundai Wacortec Water) 

ការងារទំនួលខុសត្រូវ
• មានឆន្ទៈនិងការប្តេជ្ញារខ្ពស់ក្នុងការលក់ និងម៉ាឃីតធីងដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូល
• មានសម្ថភាពបង្កើនអតិថិជនថ្មីៗ និងចេះថែរក្សាអតិថិជនចាស់ៗដោយមានការទំនាក់ទំនងល្អ
• ផ្តល់នូវយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីៗជំរុញការលក់ និងរៀចំរបាយការណ៏សម្មភាពការលក់ទៅថ្នាក់ដឹកនាំ
• មាន​ Connection ស្រាប់ទៅ​កាន់អតិថិជន ចាស់ៗ

លក្ខណៈសម្បត្តិ
• មានសញ្ញាប័ត្របាក់ឌុប ឫកំពុងរៀនផ្នែកទីផ្សារ, គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម, សេដ្ឋកិច្ច ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
• មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ១ឆ្នាំឡើង ទាក់ទងទៅនឹងជំនាញខាងលើ
• មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ និងកំលាំងមាំមួននិងមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួន និងស្គាល់ភូមិសាស្រ្តច្រើន
• មានចំនេះដឹងភាសាអង់គ្លេសអាច ទំនាក់ទំនងបាន និងកុំព្យូទ័រ Ms. Word & Ms. Excel & E-mail ឬផ្សេងៗទៀត

 

Graphic Design Assistant

Job Description
• Perform management and updates the existing layout design
• Template layout and graphic design including flyer, leaflets, name card and banners
• Very good at Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe illustrator and Ms. Office
• Translate ideas and concepts into press ready pages
• Responsible for graphic and layout development and maintenance printed communications - catalogues and ads
• Initiate materials, artwork for advertisement and follow up to ensure that the materials are finished
• Perform other tasks assigned by supervisor and manager 

Job Requirements
• At least 1 year professional working experience in graphic designer 
• Bachelor degree in information technology or other related fields
• Be initiative and creative related to design concept (good artistic sense, drawing)
• Knowledge of analyze and design
• Well organized, attention to detail and ability for multitasking
• Be responsible on tasks and can be flexible of time working as require
• Research, learn new technology and like working as a team
• Have good interpersonal and communication skills
• Be honest, high commitment and work ethic

 

  គណនេយ្យករ Closed

 • ចេញប្រតិបត្តិការលក់ពី System
 • រៀបចំរបាយការណ៏ជាមួយឃ្លាំង និងអ្នកដឹកជញ្ជូន
 • ជួយប្រមូលប្រាក់ពីអតិថិជន
 • រៀបចំលំហូរសាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
 • តាមដានសាច់ប្រាក់ជំពាក់របស់អតិថិជន
 • ចុះរបាយការណ៏សាច់ប្រាក់ ក្នុង System
 • បង់ការចំណាយផ្សេងៗ ទៅកាន់ង្នកផ្គត់ផ្គង់
 • ធ្វើរបាយការណ៏ ប្រចំាសប្តាហ៍ និងប្រចាំខែទៅកាន់ប្រធានគណនេយ្យ

អ្នកបើកឡាន ភ្នំពេញ និងតាមខេត្ត Closed

 • មានបទពិសោធន៏បើកបរច្រើឆ្នាំ ភ្នំពេញ និងតាមខេត្ត
 • មានជំនាញ និង ប័ណ្ណបើកបរ ស្របច្បាប់
 • ត្រួតពិនិត្យស្តុកលើឡានរបស់ខ្លួន មិនអោយបាត់បង់ ឬបាក់បែក
 • ស្មោះត្រង់ និងមានស្មារតីទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ដោយស្រលាញ់ការងារ និងអត់ធ្មត់

អ្នកលក់តាមឡាន ចុះតាមខេត្ត Closed

 • មានបទពិសោធន៏ធ្លាប់លក់តាមឡាន និងចុះតាមខេត្តប្រចាំខែ
 • ស្គាល់គ្រប់ខេត្ត និងតំបន់ដែលត្រូវចុះលក់
 • ពង្រីក និងចាប់យកទីផ្សារថ្មីៗ ពីដៃគូប្រគួតប្រជែង
 • បង្កើនអតិថិជនថ្មីៗ និងចេះថែរក្សាអតិថិជនចាស់ៗ ដោយមានការទំនាក់ទំនងល្អ
 • ប្រើយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីៗ ជុំវិញការលក់ និងរៀបចំរបាយការណ៏សកម្មភាពការលក់នៅថ្នាក់ដឹកនាំ

Database Maintenance Closed

 • Windows Server knowledge
 • VB.NET and C#
 • Accounting Knowledge
 • Graphic Design
រដ្ឋបាល ADMIN (1នាក់ ភ្នំពេញ) Closed
ការងារទំនួលខុសត្រូវ
• រៀបចំកុងត្រា សំរាប់ចុះជាមួយអតិថិជន
• រៀបចំតារាងទូទាត់សាច់ប្រាក់ និងពត៌មានដែលទាក់ទងជាមួយអតិថិជន
• រៀបចំទិន្នន័យ ស្តុកផលិតផល
• មានទំនាក់ទំនងល្អ និងចេះថែរក្សាអតិថិជន
• សហការក្នុងក្រុមការងារ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ 
• ត្រួតពិនិត្យនិងរៀបចំរបាយការណ៏ប្រចាំថ្ងៃរបស់បុគ្គលិកផ្នែកលក់
• ធ្វើរបាយការណ៍ រាល់សកម្មភាពលក់ ឫសកម្មភាពផ្សេងៗទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រង
• មានស្មារតីទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ចំពោះការងាររដ្ឋបាលរបស់ខ្លួន
• ការងារផ្សេងទៀត ត្រូវបានចាត់តាំងដោយប្រធានគ្រប់គ្រង 
 
លក្ខខ័ណ្ឌការងារ
• មានសញ្ញាប័ត្រ ឫកំពុងរៀនផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណ: គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគា ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
• មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ១ឆ្នាំដែរទាក់ទងទៅនឹងជំនាញខាងលើ
• មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ កំលាំងមាំមួន និងប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ
• មានការប្តេជ្ញាខ្ពស់ និងការយកចិត្តទុកដាក់លើការងារ
• មានភាពស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាមក្នុងការងារ និងទំនួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន
• មានចំនេះណឹងទូទៅច្រើន, ច្បាស់ និងអាចបត់បែនតាមកាលៈទេសៈ
• មានចំនេះដឹងភាសាអង់គ្លេស អាចសរសេរ និងទំនាក់ទំនងបាន
• មានចំនេះដឹងកុំព្យូទ័រ Ms. Word & Ms. Excel ខ្លាំង 
 
Accounting (1 Position) Closed
Job Description
• Daily accounting transaction 
• Assist accounting manager in all tasks as assigned
• Collecting reports and drop invoice to the consignments
• Organizing inventory, stock and other document of accountant
• Ensures all expenses are paid out with supporting documents
• Creates quotation and contract templates for the customers
• Follow up customers and suppliers with payment or receivable 
• Creates and maintains project list
• Conducts risk assessment
• Check daily expenses, purchase, and transaction
• Check account receivable, payable and inventory
• Check and follow up with the banks for all transactions
• Ensures the financial statement is accurate
• Submits monthly financial reports to the management
• Reviews and updates the accounting system and makes sure compliance is practiced 
 
Job Requirements
• Bachelor degree of accounting or equivalent
• Minimum 2 years of related working experience
• PC Literate (MS Office, Power Point, Internet, Email etc...) 
• Able to use accounting system likes QuickBooks, Peachtree
• Able to learn new accounting system and understanding of accounting standards
• Good communication skill in English, other languages would be an advantage
• Willing to work under pressure and deadline
• Able to work as a team 
• Proactive, hard working, honest and has excellent analytical, managerial, organizational and interpersonal skills
• Experience in auditing or internal controlling field
• Has the ability to work independently and professionally
 

Social Media Controller (1 position) Closed

Job Description
• Clear Objectives to see the results like growth of Likes, Reach, Engagement, Leads, Sales
• Great Design with visual content that effect on humans remember 
• Social Media Marketing Strategy that perform a Brand Discovery and the reasons people want to buy from You
• Conversion and Engagement Strategy to convert fans and followers into customers.
• Create, curate and manage all published content (images, video and written)
• Online sale and website product posting
• Response on customer reply timely
• Control facebook, Google+, Twitter, Youtube, Linkedin, Instagram and Line
• Measure, Analyze and review the results on a weekly basis
• Perform other tasks assigned by supervisor and manager 

Job Requirements
• At least 1 year professional working experience in social network and design 
• Be initiative and creative related to design concept and marketing
• Can use Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe illustrator and Ms. Office
• Understand and can use internet and email
• Research, learn new technology and like working as a team
• Have good interpersonal and communication online skills
• Be honest, high commitment and work ethic

 

បុគ្កលិកផ្នែកទីផ្សារ 3នាក់ (MARKETING) Closed

ការងារទំនួលខុសត្រូវ
• ផ្តល់នូវយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីៗ ពេញនិយមលើសម័យកាលយុវវ័យ 
• ដោះស្រាយបញ្ហា និងមតិយោបល់ដើម្បីសម្រេចអោយបានលើតំបន់យុវវ័យ
• មានឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញារៀបចំទីផ្សារ ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូល
• មានស្មារតីស្រលាញ់ និងទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងាររបស់ខ្លួន
• ពូកែខាងទំនាក់ទំនង និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
• សហការក្នុងក្រុមការងារ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ
• ធ្វើរបាយការណ៍ និងសកម្មភាពទីផ្សារទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំ
• ការងារផ្សេងទៀត ត្រូវបានចាត់តាំងដោយប្រធានគ្រប់គ្រង

លក្ខណៈសម្បត្តិ
• មានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ២៣ឆ្នាំ
• ជានិស្សិតកំពុងរៀនឆ្នាំទី១ ឬទី២ ឬខ្ពស់ជាងនេះ
• មាន ឬគ្មានសញ្ញាប័ត្របាក់ឌុប ឬកំពុងរៀនផ្នែកទីផ្សារ, គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម, សេដ្ឋកិច្ច ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
• មានបទពិសោធន៍ ទាក់ទងទៅនឹងជំនាញខាងលើកាន់តែល្អ
• មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ និងកំលាំងមាំមួន
• មានភាពស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាមក្នុងការងារ 
• មានចំនេះណឹងទូទៅច្រើន, អាចស្វែងយល់ និងអាចបត់បែនតាមកាលៈទេសៈ
• មានចំនេះដឹងភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗ ឬភាសាផ្សេងទៀត
• មានចំនេះដឹងកុំព្យូទ័រ Ms.Word & Ms.Excel & E-mail ឬជំនាញផ្សេងៗទៀត

 

បុគ្កលិកផ្នែកលក់តាមបញ្ជរ នៅខេត្តសៀមរាប​​​ (PG) (2នាក់) Closed 

លក្ខណៈសម្បតិ្ត 
• ទទួលបានការសិក្សាអប់រំចាប់ពីថ្នាក់ទី៩​ ឡើងទៅ 
• មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ១ឆ្នាំឡើង ទាក់ទងទៅនឹងជំនាញខាងលើ​ 
• មានរូបសម្បត្តិស្អាតសមរម្យ និងកំលាំងមាំមួន 
• មានការប្តេជ្ញាខ្ពស់ និងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការងារ 
• មានភាពស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាមក្នុងការងារ 
• មានចំនេះដឹងភាសាអង់គ្លេសអាចសរសេរ​ និងទំនាក់ទំនងការងារជាមួយគ្នាបាន​ខ្លះៗ 
• មានចំណង់ចំណូលចិត្តខាងគ្រឿងក្រអូប ​(Cosmetic)

 

អ្នកលក់ភេសជ្ជៈ OKF 2នាក់ (ភ្នំពេញ 1នាក់, តាមខេត្ត 1នាក់) Closed

ការងារទំនួលខុសត្រូវ
• មានឆន្ទៈនិងការប្តេជ្ញារខ្ពស់ក្នុងការលក់ និងម៉ាឃីតធីងដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូល
• មានសម្ថភាពបង្កើនអតិថិជនថ្មីៗ និងចេះថែរក្សាអតិថិជនចាស់ៗដោយមានការទំនាក់ទំនងល្អ
• ផ្តល់នូវយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីៗជំរុញការលក់ និងរៀចំរបាយការណ៏សម្មភាពការលក់ទៅថ្នាក់ដឹកនាំ

លក្ខណៈសម្បត្តិ
• មានសញ្ញាប័ត្របាក់ឌុប ឫកំពុងរៀនផ្នែកទីផ្សារ, គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម, សេដ្ឋកិច្ច ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
• មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ១ឆ្នាំឡើង ទាក់ទងទៅនឹងជំនាញខាងលើ
• មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ និងកំលាំងមាំមួននិងមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួន និងស្គាល់ភូមិសាស្រ្តច្រើន
• មានចំនេះដឹងភាសាអង់គ្លេសអាច ទំនាក់ទំនងបាន និងកុំព្យូទ័រ Ms. Word & Ms. Excel & E-mail ឬផ្សេងៗទៀត

 

ជំនួយការ គណនេយ្យ 1នាក់ (ភ្នំពេញ) Closed

ការងារទំនួលខុសត្រូវ
• ជួយការងារប្រធានគណនេយ្យ និងរៀបចំរបាយការណ៏ផ្សេងៗ
• ផ្គត់ផ្គង់សំភារៈប្រើប្រាស់ទៅតាមតំរូវការរបស់អង្គភាព
• ជួយចេញ PO ( Purchase Order ) / SO ( Sales Order )
• ជួយប្រមូលប្រាក់ពីអតិថិជន និងស្គាល់ភូមិសាស្រ្តអោយបានច្រើន

លក្ខណៈសម្បត្តិ
• មានសញ្ញាប័ត្របាក់ឌុប ឫកំពុងរៀនផ្នែកទីផ្សារ, គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម, សេដ្ឋកិច្ច ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
• មានចំនេះដឹងភាសារអង់គ្លេសអាចសរសេរ និងអានបាន
• មានចំនេះដឹងផ្នែក Ms. Word( Khmer & English) & Ms. Excel Advance ស្ទាត់ជំនាញ
• មានបទពិសោធន៏យ៉ាងតិច ១ឆ្នាំឡើងនៅតាមអង្គភាពផ្សេងៗ

 

អ្នកបើកឡាន 2នាក់ (ភ្នំពេញ 1នាក់,  តាមខេត្ត 1នាក់) Closed

ការងារទំនួលខុសត្រូវ
• ដឹកទំនិញដាក់តាមអាស័យដ្ឋានអតិថិជននីមួយៗ
• ទទួលខុសត្រូវស្តុកនៅលើឡានរបស់ខ្លួន មិនអោយបាត់បង់ឬបាក់បែក
• ស្មោះត្រង់ និងមានស្មារតីទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយស្រលាញ់ការងារ និងអត់ធ្មត់

លក្ខណៈសម្បត្តិ
• មានកំរិតវប្បធម៌ជាប់ ឬធ្លាក់បាក់ឌុប ឬកំពុងរៀនជំនាញផ្សេងៗនៅតាមមហាវិទ្យាល័យ
• មានប័ណ្ណបើកបរឡានត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ និងស្ទាត់ជំនាញក្នុងការបើកបរ
• ស្គាល់ភូមិសាស្រ្តច្រើន និងមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងពេលបើកបរ
• មានបទពិសោធន៏យ៉ាងតិច 2-3ឆ្នាំ ឡើងទៅ

 

បុគ្កលិកផ្នែកសំអាតការិយាល័យ (1នាក់​នៅភ្នំពេញ) Closed

ការងារទំនួលខុសត្រូវ
• សំអាតការិយាល័យជាប្រចាំ​ និងស្អាតជានិច្ច
• រៀបចំការិយាល័យអោយមានរបៀបរៀបរយ
• រក្សាសោភ័ណ្ឌភាពក្នុងការិយាល័យ​
• ធានាអោយបានបរិយាកាសល្អគ្មានក្លិនមិនល្អក្នុងក្រុមហ៊ុន
• រៀបចំទុកដាក់សំរាមនិងកាកសំណល់ផ្សេងៗអោយបានល្អ

លក្ខខ័ណ្ឌការងារ
• គ្មានឬមាន​កំរិតវប្បធម៌តិចតូច​​
• មានបទពិសោធន៍ការងារផ្នែកសំអាតកាន់តែប្រសើរ
• មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ និងកំលាំងមាំមួន
• គោរពពេលវេលានិងឧស្សាហ៏ព្យាយាម​និង​រហ័សរហួន
• មានភាពស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាមក្នុងការងារ
• ចូលរួមជួយការងារផ្សេងៗមួយចំនួននៅពេលទំនេរ

 

បុគ្កលិកផ្នែកសន្តិសុខ (1នាក់នៅភ្នំពេញ) Closed

ការងារទំនួលខុសត្រូវ
• មានឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញារខ្ពស់ចំពោះការងាររបស់ខ្លួន
• មានស្មារតីស្រលាញ់ និងទទួលខុសត្រូវចំពោះការងាររបស់ខ្លួន
• មើលការខុសត្រូវចំពោះយានយន្ត និងយានជំនិះរបស់បុគ្គលិក
• រក្សាសនិ្តសុខចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន និងភ្ញៀវក្នុងម៉ោងបំពេញការងារ
• ជួយសំរួលរាល់ការចេញចូលយានយន្តរបស់បុគ្គលិក និងភ្ញៀវ
• រៀបចំយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទអោយមានរបៀបរៀបរយ និងមានសណា្តប់ធ្នាប់
• ជួយការងារឃ្លាំងមួយចំនួននៅពេលទំនេរ

លក្ខខ័ណ្ឌការងារ
• គ្មានឬមានកំរិតវប្បធម៌តិចតូច
• មានបទពិសោធន៍កាន់តែប្រសើរ
• មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ និងកំលាំងមាំមួន
• មានប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ រួសរាយរាក់ទាក់
• មានភាពស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាមក្នុងការងារ
• មានឳកាស Apply ទៅផែ្នកផ្សេងៗទៀតក្នុងក្រុមហ៊ុនអាស្រ័យទៅលើចំនេះដឹងនិងបទពិសោធន៏  

 

បុគ្កលិកផ្នែកឃ្លាំង (1នាក់នៅភ្នំពេញ) Closed

ការងារទំនួលខុសត្រូវ
• មានឆន្ទៈនិងការប្តេជ្ញារខ្ពស់ក្នុងការងារ
• មានស្មារតីស្រលាញ់និង ទទួលខុសត្រូវចំពោះការងាររបស់ខ្លួន
• ជួយរៀបចំទុកដាក់ផលិតផលនិងជួយមើលការខុសត្រូវស្តុកអោយបានត្រឹមត្រូវ
• រៀបផលិតផលទៅតាមការបញ្ជារទិញរបស់អតិថិជន
• ស្គាល់ផលិតផលអោយបានច្បាស់
• រៀបចំឃ្លាំងអោយមានរបៀបរៀបរយទៅតាមប្រភេទទំនិញ
• ឆែកអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់ផលិតផលប្រចាំខែនិងរាប់ស្តុក
• ជួយដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅពេលមានការបញ្ជាទិញ
• ជួយថែរក្សាផលិតផលនិងសំអាតផលិតផលជាប្រចាំ
• ការងារផ្សេងទៀត ត្រូវបានចាត់តាំងដោយប្រធានគ្រប់គ្រង

លក្ខខ័ណ្ឌការងារ
• មានសញ្ញាប័ត្របាក់ឌុប ឫធ្លាក់បាក់ឌុប
• មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ១ឆ្នាំឡើង ទាក់ទងទៅនឹងជំនាញខាងលើ
• មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ និងកំលាំងមាំមួន
• មានភាពស្មោះត្រង់ តស៊ូ ឧស្សាហ៏ព្យាយាមក្នុងការងារ និងទំនាក់ទំនងល្អជាយមួយមិត្តរួមការងារនិងអតិថិជន
• មានចំនេះដឹងភាសាអង់គ្លេសតិចតូច
• មានឳកាស Apply ទៅផែ្នកផ្សេងៗទៀតក្នុងក្រុមហ៊ុនអាស្រ័យទៅលើចំនេះដឹងនិងបទពិសោធន៏ 

 

Videographer (1 Position)
 
Job Description

• Taking photo and video
• Edit and design animation of all related TV Commercial or Advertising
• Concept story for social network
• Translate ideas and concepts into press ready pages
• Responsible for graphic and layout development and maintenance printed communications - catalogues and ads
• Initiate materials, artwork for advertisement and follow up to ensure that the materials are finished
• Perform other tasks assigned by supervisor and manager 
 
Job Requirements

• At least 1 year professional working experience in video graphic or photo graphic 
• Very good at software edition like Sony Vegas, Adobe After Effect, Corel Draw, Photoshop or 3D Software
• Understand functions and can use Cannon camera
• Be initiative and creative related to design concept (good artistic sense, drawing)
• Knowledge of analyze and design
• Well organized, attention to detail and ability for multitasking
• Be responsible on tasks and can be flexible of time working as require
• Research, learn new technology and like working as a team
• Have good interpersonal and communication skills
• Be honest, high commitment and work ethic 

 

IT Technical (1 Position) Closed

Job Description
 • Configure and Repair computer hardware and software
 • Troubleshoot system PCs, Email, Data security and Internet problems
 • Support of peripheral devices such as Printers, Projector and DVR
 • Be able to Control Facebook, Google+, Twitter, Youtube, Linkedin, Instagram and Line
 • Can Use Adobe Photoshop, illustrator or Corel Draw
 • Knowledge of Graphic Design Concept
Job Requirements
 • At least 1-year professional working experience in Computer Repair and IT design
 • Knowledge of analyze and design
 • Well organized, attention to detail and ability for multitasking
 • Research, learn new technology and like working as a team
 • Have good interpersonal and communication online skills
 • Be honest, high commitment and work ethic

 

ពត៌មានទំនាក់ទំនង

ទាក់ទងទៅកាន់:​ ទូរស័ព្ទលេខ​ 098 373 557 / 023 6666 246
អាស័យដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ ៦០​C ផ្លូវ​ ១២៣ សង្កាត់ទួលទំពូង ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
កំណត់ចំណាំ: បេក្ខជន ឬបេក្ខនារី​​មានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចយក CV មកដាក់នៅការិយាល័យក្រុមហ៊ុន ឫផ្ញើរតាមរយៈអ៊ីម៉ែល​ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ឬផ្ញើរ CV ផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធរបស់យើង Job Submitting
ផុតទទួលពាក្យ: May 15, 2017

FOLLOW US ON

         

HOT PRODUCTS

SUBSCRIBE TO OUR E-NEWSLETTER

Sign up for VHP Trading Co.,Ltd’s e-newsletter featuring
promotions, top products and useful beauty care.